Emissie arm bemesten is wetenschappelijk boerenbedrog.

Geachte tweede kamerleden van de vaste Kamercommissie van landbouw.

Enige tijd geleden heb ik u geļnformeerd dat het wetenschappelijk rapport : Emissiearm bemesten geėvalueerd van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin gesteld wordt dat het emissiearm uitrijden van mest een emissie reductie zou geven van 60 -70% niet waar kan zijn.
Zie verder: Emissie arm bemesten is wetenschappelijk boerenbedrog

Rivm en PBL doen aan misleiding en bedrog

Op 18 April 2012 heeft de staatssecretaris geantwoord dat betreffende regelgeving is gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde modelberekeningen die indiceren dat emissiearm aanwenden van drijfmest een aanzienlijke reductie oplevert in de vervluchtiging van ammoniak.
Al deze modellen waar de staatssecretaris over spreekt zijn gebaseerd op modellen waarbij men de ammoniakemissie van uitgereden mest slechts 4 dagen meet!!!
Bovendien is er van het emissie arm bemesten nooit gekeken waar de ammoniak (die volgens de modellen niet vervluchtigd) gebleven is.
Er is van het emissie arm bemesten nooit een MER (milieu effect rapportage ) gemaakt.
Dus feitelijk heeft men nooit gekeken of het emissie arm bemesten zorgt voor een definitieve reductie van ammoniak en waar deze verminderde ammoniak dan heen gaat.
Zie ver: Rivm en PBL doen aan misleiding en bedrog

Mestinjectie levert niet het beoogde resultaat.

Dertig veehouders van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) mogen dan in een tweejarige praktijkproef - in het kader van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - hun drijfmest bovengronds uitrijden.
Hierbij is de kringloopgedachte leidend: een systeem waarbij, door beperkt kunstmestgebruik en een eiwitarmer en structuurrijker rantsoen voor het vee, gestuurd wordt op een goede mestkwaliteit.
Zie verder: Mestinjectie levert niet het beoogde resultaat, door Paul Blokker

Mestbeleid schadelijk voor de volksgezondheid.

In Nederland zien we sinds een aantal jaren een explosieve toename van overgewicht en diabetes. Als je de toename van overgewicht en diabetes in een grafiek zet, zie je dat na 1993 er een sterkste stijging voordoet (zie bijlage 1 en bijlage 2). Onderzoekers zeggen altijd dat dit komt door verkeerd eten, te veel suiker en vet. Het vreemde is dat ondertussen kalveren uit de vleesindustrie ook al problemen hebben met de suikerstofwisseling. Het vleeskalf lijdt aan suikerziekte, maar worden niet oud genoeg om de gezondheidsproblemen te krijgen die vaak bij diabetici worden gezien (zie bijlage 3). Ook valt het dierenarts T.S.A. van den Bosch op dat Nederlandse kalveren minder goed groeien en meer uitval hebben op het mesthok dan Oost-Europese kalveren.(Zie ingezonden brief aan het weekblad Boerderij in bijlage 4.) Deze vleeskalveren krijgen geen geraffineerd suiker of vetten, maar zitten gewoon aan de melk. Zelfs paarden, die veelal gras of hooi van melkveehouders krijgen, hebben al problemen met de suikerstofwisseling. Dit staat bekend als insuline intolerantie. Ook bij onze huisdieren, katten en honden, is suikerziekte aan een sterke opmars bezig.
De vraag is wat er veranderd is in de landbouw wat dat veroorzaakt.
Zie verder: Mestbeleid schadelijk voor de volksgezondheid, door Paul Blokker

Melk en Honing

Dit artikel is gepubliceerd in het blad Gezond en veilig op school, in het jaar 2006.
Mijn naam is Paul blokker. Ik heb samen met mijn vader een melkveebedrijf met 65 melkkoeien en 70 schapen. Ik ben ingenieur Nederlandse Landbouw en doe via de Aquarius Alliance (een samenwerkingsverband tussen boeren, wetenschappers en burgers) aan nieuwe tijd voeding en gezondheid. In de komende nummers van het vakblad Gezond & Veilig op school schrijf ik over wat in mijn visie en volgens mijn ervaring als melkveehouder en ingenieur Nederlandse Landbouw echte gezonde voeding voor ons en onze kinderen is. We starten met de melkproducten............
Zie verder: Het land van melk en honing Nieuwe tijd, voeding en gezondheid, www.natuurlijkvoedsel.nl

De Natuurlijke werking van Onbewerkt Voedsel

In de loop van het leven of geschiedenis heeft de mens of mensheid altijd gestaan voor keuzes. Op het moment dat er keuzes gemaakt moesten worden is er altijd een of andere mate van strijd. Het zij tussen voor of tegenstanders en/of tussen voor en nadelen. Als de keuze eenmaal gemaakt is gaat men eenduidig de weg van deze keuze bewandelen en worden de nadelen van deze keuze vaak vergeten of genegeerd.
Een keuze die de westerse wereld heeft gemaakt is de opkomst van pasteurisatie van levensmiddelen. Pasteurisatie is afkomstig van Louis Pasteur, een scheikundig onderzoeker, die de theorie aanhing dat ziekten ontstaan door toedoen van ziektekiemen . Het doden van de ziektekiemen door middel van verhitting (pasteurisatie) zou dan ziekten voorkomen...........
De Natuurlijke werking van Onbewerkt Voedsel, www.natuurlijkvoedsel.nl

De invloed van de veranderde landbouw

Vanaf het moment dat de mens van het jagen afstapte en overging tot het bedrijven van landbouw is hij bezig geweest met de vruchtbaarheid van de bodem. In het begin nam men steeds nieuwe landbouwgrond in gebruik als de bodemvruchtbaarheid daalde. Pas toen er een combinatie kwam van het houden van vee en het bedrijven van akkerbouw ontstond er een situatie waarin de bodemvruchtbaarheid in stand bleef............
De invloed van de veranderde landbouw op het bodem-plant-dier systeem en de mens, www.natuurlijkvoedsel.nl

Geen Genetische Manipulatie

ae-wan Ho haalde haar Bachelor Biologie in 1964 en werd in 1967 Doctor in de Biochemie aan de universiteit van Hong Kong. Ze was postdoctoraal assistent biochemische genetica van 1968 tot 1972 aan de universiteit van California in San Diego. Tijdens deze periode won ze ook een beurs van de U.S. National Genetics Foundation. Vervolgens werd ze senior onderzoeksassistent bij het Queen Elizabeth College in het Verenigd Koninkrijk, daarna docent Genetica en lector Biologie aan de open universiteit van Londen.
In 1999 heeft Ho in Londen het ISIS - het instituut van wetenschap in de maatschappij - opgericht om haar ideeen en die van gelijkgestemde wetenschappers te promoten............
Geen Genetische Manipulatie, www.natuurlijkvoedsel.nl

De Boodschap van Water

Een mens verschijnt voor het eerst op deze aarde wanneer een eicel van de moeder en een zaadcel van de vader elkaar ontmoeten en tot een bevruchte eicel versmelten. Op dat moment bestaat het bevruchte eitje voor 95 procent uit water, met andere woorden: het bestaat bijna helemaal uit water. In een volwassen menselijk lichaam is de hoeveelheid water 70 procent. Geen wonder dat er wordt gezegd dat het menselijk lichaam van water is gemaakt. De aarde wordt de waterplaneet genoemd en ongeveer 70 procent van het aardoppervlak is bedekt met water. Is dat niet mooi vergelijkbaar met het menselijk lichaam?
De Boodschap van Water, www.natuurlijkvoedsel.nl

Het Wiel der Gezondheid

IN DE DIEPSTE KL00F van het aardoppervlakte waar vier grote bergruggen elkaar ontmoeten ligt het dal van de Hunza’s. Op deze kleine strook met vruchtbare grond leeft een vitaal en vriendelijk volk dat altijd vrij van ziekte is en niet geėvenaard wordt door enigerlei ander volk ter wereld. Wat is het geheim van de gezondheid der Hunza’s?
Het Wiel der Gezondheid.


Reactie Contact