Waarom voeren wij geen genetisch gemanipuleerd veevoer?

De laatste 10 jaar is er in de wereld een sterke aandacht voor genetische manipulatie van planten.
Genetische manipulatie is het veranderen van het DNA van een plant door middel van het inbrengen van vreemd genetisch DNA. Eigenlijk zien we twee kampen waarin men in Amerika over het algemeen uitgesproken voorstander is en in Europa men veel kritischer is en er veel meer moeite mee heeft. In Amerika wordt dan ook het meeste GMO (genetisch veranderd) voedsel verbouwd en in Europa praktisch niks.
Dit GMO voedsel betreft voornamelijk sojabonen en maÔs wat genetisch is gemanipuleerd zodat het Round-Up , een onkruidbestrijdingsmiddel, kan weerstaan.
Dit GMO voedsel wordt wel ingevoerd in Europa en in grote hoeveelheden gevoerd middels het krachtvoer aan dieren.
Ons grote bezwaar tegen GMO voedsel is dat de wetenschappers die deze planten genetisch hebben veranderd net als het merendeel van de wereldbevolking steeds verder van de natuur is afkomen te staan. Deze wetenschappers houden geen rekening met natuurlijke kringlopen, waarbij bepaalde bodemdieren en schimmels bij een bepaalde plant horen en daar op een op symbiose gerichte manier mee samenwerken. Deze natuurlijke kringlopen worden verstoord door dit GMO voedsel.
Ook wordt er geen rekening mee gehouden dat alles in de natuur volgens bepaalde geometrisch en wiskundige wetten verloopt. In de natuur zien we altijd de gulden snede terug. De gulden snede is 1 staat tot 1,618. Dit zie je bijvoorbeeld in ons skelet, het eerste vingerkootje staat tot de volgende in de gulden snede. Maar ook bij een slakhuisje staat de eerste ring in de gulden snede tot de volgende. Ook het DNA is geordend volgens de gulden snede. Dit zorgt voor optimale energie en informatie overdracht. Bij genetisch veranderde planten wordt er op een willekeurige plaats dit vreemde DNA ingebouwd waardoor er een verstoring ontstaat in deze geometrische vorm.
Bij proeven met ratten blijkt dat als ratten de vrije keus hebben tussen niet genetisch gemanipuleerd en genetisch gemanipuleerd voedsel ze altijd voor het eerste gaan.
Deze dieren voelen dat het voedsel niet goed is. Ditzelfde is ook bij koeien al vastgesteld Ook denken wij dat kinderen die een allergie voor melk hebben in feite een allergie voor het GMO voedsel wat deze dieren krijgen hebben. Doormiddel van het maken van een chroma is inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen GMO voedsel en GMO vrij voedsel. Een chroma wordt ook wel rond filtermethode genoemd laat 4 energetische velden van de plant waarvan het chroma is genomen zien. Dit geeft een indicatie hoe gezond een plant is.
Een chroma is normaal gesproken rond van vorm, alleen als er sprake is van een GMO plant zie je een chroma dat totaal uit evenwicht is en een hele rare vorm heeft. Het lijkt wel of het chroma ontploft is.
Dit is wat de dieren voelen. Ook is geconstateerd dat als dieren niet de vrije keus hebben en het GMO wel moeten eten er gedragsveranderingen bij dieren ontstaan en afwijkingen aan de celwanden. Deze planten die niet in harmonie zijn geven dit door aan de dieren of mensen die deze planten weer eten en naar mijn idee geeft dit uiteindelijk ziekte bij de mens. Wie meer wil weten kan het interview lezen: Een wereld vrij van genetische manipulatie, waarin een wetenschapper uit doeken doet hoe slecht GMO voedsel is.


Meer informatie over genetisch manipulatie kunt U vinden op de site van GenTechVrij.nl

Signalen van het niet werken van genetische manipulatie:

 1. Het ontstaan van resistente onkruidsoorten en niet meer te controleren gewassen;
 2. Het aantal individuen en de variatie in insectensoorten in de nabijheid van velden met genetisch gemodificeerde gewassen nemen sterk af in aantallen (intern rapport van Monsanto !);
 3. Insecten krijgen afwijkingen door de stuifmeel van genetisch gemodificeerde gewassen;
 4. Sterkere toename van resistente micro-organismen, o.a. Multi-Resistente Staphylokokken Auries (MRSA-) en andere bacteriestammen, o.a. door het gebruik van marker virussen in de productie van gentechgewassen. N.B. Veel medicijnen worden gemaakte met gemodificeerde micro-organismen, de ziekenhuizen hebben niet voor niets problemen met anti-biotica resistentie;
 5. In India werd de bevolking in een dorp benedenwinds van een akker met genetisch gemodificeerde katoen ziek door de stuifmeel ervan (gedocumenteerd geval);
 6. Toename in de USA van allergie bij kinderen en jonge dieren door aanwezigheid van ingebouwde virussen in gentech gewassen. Iedere cel bevat van een gentech gewas een agressief virus, waarmee de modificering is bewerkstelligt. Bij het consumeren van dergelijke gewassen herkent het lichaam dit als een wezensvreemd eiwit. Het immuunsysteem van gentech voedsel etende organismen wordt voortdurend geprikkeld en maakt overuren. Dit leidt tot uitputting van het immuunsysteem ->o.a. ADHD, allergieŽn en uiteindelijk AIDS (gedocumenteerd USA onderzoek);
 7. De wetenschapper Arpad Pusztai heeft al bewezen dat de schadelijkheid van gentech voedsel moet worden onderzocht met jonge net gespeende proefdieren en niet getest met / op volwassen proefdieren. Bij volwassen organismen is de gezondheidsbedreiging sluipend, duurt 10Ė20 jaar voor het zichtbaar wordt. Wordt wel zichtbaar in het nageslacht: in die fase beginnen bepaalde delen van USA nu te komen (gentech is daar al ca 10 jaar geleden op grote schaal ingevoerd). Bij net gespeende proefdieren wordt de schadelijkheid binnen 21 dagen zichtbaar. Hinze Hogendoorn heeft als 16 jarige scholier in Hilversum een proef met gentech soja en mais gedaan: de ratten werden binnen 30 dagen depressief en/of kanibalistisch.;
 8. In India worden momenteel rechtzaken gevoerd tegen leveranciers van gentech katoen en soja. De verkoopverhalen van hoger opbrengsten bij lagere kosten hebben in de meeste gevallen geleid tot volledige misoogsten omdat de gewassen niet bestand bleken tegen gewone klimaatsinvloeden e.d;
 9. In de landbouwgebieden van ArgentiniŽ en BraziliŽ waar op grote schaal gentech soja en mais worden verbouwd zijn nauwelijks meer insecten voor de bestuiving, daarnaast worden er kinderen met sterke afwijkingen geboren door uitspoeling en afstroming van hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen;
 10. Genetisch gemodificeerde gewassen zijn selectief voor de gewasbeschermingsmiddelen waarvoor ze zijn gemodificeerd. Deze middelen worden in verhoogde concentraties in geacetyleerde vorm in het gewas opgeslagen. Wanneer deze gewassen in een zure omgeving komen (maag, veen gebieden) dan wordt de acetylering te niet gedaan en komen ze in zuivere vorm vrij. Een aantal van deze middelen, o.a. glyfosaat (actieve bestanddeel van Roundup) veroorzaakt hersendood bij de ongeboren vrucht;
 11. In Nederland zijn er melkveehouders die de diergezondheid hebben zien verbeteren door genetisch gemodificeerde grondstoffen uit het rantsoen te halen: soja, mais, koolzaad en katoenzaad. Het duurde drie maanden voordat de dieren in de koppels waren afgekickt van de gentech producten !;
 12. De laatste ontwikkeling in de USA: de verkoop van gentecht vrij petfood voor jonge honden en katten en gentech vrije kleutervoeding: om te voorkomen dat ze allergisch of ziek worden van gentech voedsel !


Reactie Contact