Het natuurlijk kringloopsysteem.

Sinds 1994 zijn wij overgestapt naar het natuurlijk kringloopsysteem. Dit houdt in dat we het voedsel van de dieren zo samenstellen dat de mest die geproduceerd wordt zo min mogelijk vervuiling naar het milieu veroorzaakt. Vervuiling van bijvoorbeeld ammoniak (naar de lucht) en nitraat (naar het grondwater).
De dieren krijgen in het rantsoen minder eiwitten en meer structuur. Met structuur bedoelen we ruwvoer waar meer ruwe celstof (vezels) in zitten, dit is ruwvoer wat prikt aan de handen. Verder wordt aan de koeien een natuurlijk kleimineraal gevoerd waar veel koolstof in zit. Dit zwarte poeder heeft een beetje dezelfde werking als norit.
Het vangt allerlei gifstoffen weg waardoor de dieren het voer beter gaan verteren. Met gifstoffen bedoelen we onnatuurlijke gifstoffen zoals dioxine, maar ook natuurlijke gifstoffen afkomstig van bacteriŽn en schimmels. Het resultaat van deze voermaatregelen is dat de mest van de koeien ongeveer 45% minder ammoniak bevat, dit wordt 2 maal per jaar onderzocht, en dus veel minder schadelijk is voor het milieu (het geurt ook veel minder).
Al onze mest wordt daarom ook nog steeds bovengronds uitgereden. Dit doen we omdat we het bodemleven niet willen beschadigen. Bij het door de overheid verplichte emissiearm aanwenden van de mest (de mest wordt in de grond geÔnjecteerd) spoelt er ongeveer 80% meer stikstof uit de mest naar het grondwater en wordt door allerlei chemische reacties het zuurstofniveau in de bodem lager. Hierdoor kan het bodemleven niet meer goed functioneren.
Als men logisch nadenkt is het ook niet natuurlijk om mest in de grond te stoppen. Het is een technische, door de mens bedachte oplossing. Dat onze manier van werken wel goed is voor de bodem laat een onderzoek naar het bodemleven op ons bedrijf, uitgevoerd door het RIVM (Rijks Instituut Voor Milieu) zien. Het RIVM vond op ons bedrijf ruim twee keer zoveel wormen per vierkante meter en de aanmaak van nieuw leven (bacteriŽn, schimmels, wormen en wat nog meer in de bodem leeft) het is 5 tot 6 maal hoger als op bedrijven die dit systeem niet toepassen. Ook zien wij op ons bedrijf de organische stof (humus) in de grond stijgen, terwijl dit in de rest van Nederland gemiddeld genomen aan het dalen is.
Onze manier van werken heeft dan ook een gunstig effect op de gezondheid van de dieren. De gezondheidskosten zijn op ons bedrijf gemiddeld zeventien euro per koe, terwijl deze landelijk zeventig euro per koe is. Ook worden de dieren gemiddeld ouder. In Nederland is de gemiddelde leeftijd van de melkkoeien vier jaar en negen maanden, bij ons is de gemiddelde leeftijd van de koeien zes jaar.
Doordat de bodem steeds beter in balans komt, wordt er sinds 2011 geen kunstmest meer gebruikt. In 1994 strooiden we nog 240 kg stikstof uit kunstmest per hectare, nu wordt alleen nog kunstmest gebruikt als de bodem niet helemaal goed functioneert, bijvoorbeeld bij droogte of koud weer. De stikstofgift zit nu tussen 30 a 50 kg per hectare.
Ook tonen de verschillende onderzoeken aan dat de kwaliteit van producten en de gezondheid van dieren samenhangt met de kwaliteit van de bodem. Wie hier meer over wil lezen kan het stuk : 'De invloed van een veranderde landbouw op het bodem plant dier systeem en de mens' lezen, een artikel wat ook gepubliceerd is in het december 2006 en februari 2007 nummer van de Orthomoleculaire Koerier, een Nederlands/Vlaams Tijdschrift voor Orthomoleculaire Geneeskunde. Dit zijn natuurartsen die zich bezig houden met vitaminen en mineralen tekorten bij mensen.
Deze bedrijfsvoering wordt nu ook geborgd door een certificaat. Dit certificaat wordt uitgegeven door de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu. De Stichting Natuur en Milieu steunt dit certificaat en dus deze bedrijfsvoering, omdat die op alle fronten het milieu ontlast.

Reactie Contact