Brieven en rapporten

Wij als agrariŽrs laten zien dat milieu problemen zoals ammoniak emissies, stikstof uitspoeling en lachgas emissies eenvoudig via natuurlijke kringloopsystemen zijn op te lossen.
Helaas merken we dat de wetenschap deze problemen, die een biologische oorsprong hebben, technisch probeert op te lossen.
Deze technische oplossingen zoals het emissie arm aanwenden van mest zijn via wettelijke maatregelen verplicht geworden.
In de praktijk zien we dat deze technische maatregelen de natuurlijke kringloopsystemen verstoord, nauwelijks milieu problemen oplost, de kwaliteit van de bodem en daarmee van de gewassen die daar op groeien aantast.
We kunnen aantonen dat officiŽle instanties als RIVM, PBL en WUR conclusies trekken die niet via de praktijk en wetenschappelijk onderzoek worden gestaafd. Men schrijft letterlijk naar conclusies toe.
Dit kunt u nalezen in bezwaren verstuurd naar de vaste kamercommissie van landbouw, met daarin verwijzingen naar rapporten.

Bezwaar 1) Relatie kwaliteit gewassen en emissie arm aanwenden van mest.
Bezwaar 2) Conclusie van het PBL op basis van RIVM rapporten over ammoniak is wetenschappelijk onjuist.
Brief 3) Brief ministerie LNV naar aanleiding van WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek.
Reactie Contact